Ηλεκτρόδιο Sension+ pH, γενικής χρήσης, γυάλινο σώµα

Αρ. προϊόντος: LZW5014.97.0002
Διαθέσιμο

Ηλεκτρόδιο για pH µε υγρό (µε δυνατότητα επαναπλήρωσης) µε 2 κεραµικά διαφράγµατα και φράγµα ιόντων αργύρου. Γυάλινο σώµα. Εύρος µετρήσεων pH 0-14, -10 έως 100 ºC. Καλώδιο 1 m. Για µετρητή εργαστηριακού πάγκου.
Αυτό το ηλεκτρόδιο µέτρησης pH είναι κατάλληλο για υδατικά µέσα εν γένει και για δείγµατα που περιέχουν ενώσεις του θείου, αναγωγικά σάκχαρα ή άλλες ουσίες που αντιδρούν µε τα ιόντα αργύρου.
Ηλεκτρόδιο αναφοράς υψηλής σταθερότητας που οφείλεται στον σχεδιασµό φυσιγγίου µε περίβληµα και φραγµού ιόντων Ag+.

  • Κατάλληλο για δείγµατα που περιέχουν ενώσεις θείου, αναγωγικά σάκχαρα ή άλλες ουσίες που αντιδρούν µε τα ιόντα αργύρου.
  • Ηλεκτρόδιο αναφοράς υψηλής σταθερότητας που οφείλεται σε φυσίγγιο σε περίβληµα.