Αισθητήρια AN-ISE sc

Το ψηφιακό αισθητήριο συνδυασµού AN-ISE sc της Hach για αµµωνιακά και νιτρικά πραγµατοποιεί συνεχείς απευθείας µετρήσεις, χρησιµοποιώντας ένα ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο. Δεν χρειάζονται αντιδραστήρια ή προετοιµασία δείγµατος. Με αυτόµατη και ταυτόχρονη αντιστάθµιση καλίου και χλωρίου. Εύκολος χειρισµός και χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης, χάρη στο φυσίγγιο αισθητηρίου Cartrical plus µε πέντε ηλεκτρόδια.

Τα αισθητήρια AN-ISE sc µπορούν να συνδεθούν σε όλους τους ελεγκτές SC, παρέχοντας ευέλικτες επιλογές εξόδου, όπως έξοδο 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus ή HART.

Διατίθεται η προσθήκη προληπτικής διάγνωσης Prognosys, για να έχετε ακόµα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις ενδείξεις των οργάνων σας. Το Prognosys θα παρακολουθεί και θα εµφανίζει την αξιοπιστία των τιµών µέτρησης του οργάνου και θα υποδεικνύει, σε µια εύκολη στην ανάγνωση οθόνη, πότε πρέπει να διεξαχθούν οι επικείµενες εργασίες συντήρησης.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50