Φορητοί παράλληλοι αναλυτές SL1000

Ο νέος φορητός αναλυτής παράλληλων µετρήσεων (PPA) SL1000 της Hach εκτελεί τις δοκιµές µε λιγότερα από τα µισά βήµατα που απαιτούνται µη αυτόµατα. Λαµβάνετε αποτελέσµατα υψηλής ακρίβειας µε λιγότερες πιθανότητες σφαλµάτων και σε ελάχιστο χρόνο. Μετρώνται ταυτόχρονα έως και έξι παράµετροι.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50