Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για ανόργανα άλατα/ανόργανα δείγµατα, 500 mL

Αρ. προϊόντος: 2975149
Διαθέσιμο

Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για την αφαίρεση επιµολύνσεων/ιζηµάτων ανόργανων αλάτων από στοιχείο ανίχνευσης pH. Φιάλη 500 mL.