Βιοανιχνευτές BART

Οι βιοανιχνευτές BART δοκιµής αντίδρασης βιολογικής δραστηριότητας (Biological Activity Reaction Test: δοκιµή αντίδρασης βιολογικής δραστηριότητας) αποτελούν εξαιρετικά διαγνωστικά εργαλεία που βοηθούν στον εντοπισµό της παρουσίας διαταρακτών της διαδικασίας. Εντοπίστε τυχόν παρουσία βακτηρίων που δηµιουργούν βλεννοστιβάδες και περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα της απολύµανσης και ανακαλύψτε αν υπάρχουν βακτήρια κατανάλωσης σιδήρου που διαβρώνουν τους σωλήνες σας. Διατίθενται δοκιµασίες για πολλούς τύπους βακτηρίων, συµπεριλαµβανοµένων βακτηρίων µείωσης θειικών, ετεροτροφικών βακτηρίων, βακτηρίων νιτροποίησης, βακτηρίων πισίνας και σπα, γαλαζοπράσινης άλγης και άλλων.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50