Μέσο προσδιορισµού συνολικού αριθµού

Το µέσο µέτρησης ολικού αριθµού µικροοργανισµών της Hach παρέχεται σε διάφορες µορφές, όπως paddle testers, σωληνάρια µε άγαρ και soy broth αµπούλες. Τα paddle testers είναι αντικειµενοφόροι διπλής όψης, που στερεώνονται σε ένα καπάκι φιαλιδίου και φέρουν χυτευµένα πλέγµατα, για εύκολη καταµέτρηση µέσω του διαφανούς φιαλιδίου χωρίς να χρειάζεται αποσφράγιση. Τα paddle tester διατίθενται για ολικά αερόβια βακτήρια σε ζυµοµύκητες και υφοµύκητες (mold), ολικά κολοβακτηριοειδή και εφαρµογές ελέγχου απολύµανσης. Το µέσο για τη µέτρηση του αριθµού ετεροτροφικών οργανισµών (HPC) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δοκιµασίες ποιότητας νερού στο πόσιµο νερό, σε συστήµατα διανοµής και σε πισίνες κολύµβησης.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50