Φασµατοφωτόµετρα

Φασµατοφωτόµετρα
Καθώς οραµατίζεστε το µέλλον στον τοµέα της ανάλυσης νερού, αναζητάτε εξυπνότερες λύσεις που να δίνουν βέλτιστα αποτελέσµατα. Θέλετε λύσεις που να σας διευκολύνουν στη διεξαγωγή των δοκιµών. Οι επιλογές σας πρέπει να µπορούν να εξαλείφουν την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλµατος. Η Hach καινοτοµεί στην τεχνολογία φασµατοφωτόµετρων και προσφέρει ορισµένες από τις κορυφαίες λύσεις στην αγορά. Είτε χρειάζεστε µια λύση ανώτερης ποιότητας που να προσφέρει σάρωση µηκών κύµατος µε υψηλή ταχύτητα εντός του υπεριώδους και ορατού φάσµατος, µια λύση που να σαρώνει και να ανιχνεύει τις χηµικές σας ουσίες και τα δείγµατα µε ετικέτες RFID ή ένα πραγµατικά φορητό φασµατοφωτόµετρο πεδίου, η Hach µπορεί να υποστηρίξει τις δοκιµές σας.

Get latest Instrument Software

Αίτηση για περισσότερες πληροφορίες