Μετρητές και αισθητήρια Sension+

Μετρητές και αισθητήρια Sension+
Εάν αναζητάτε µια συσκευή µέτρησης ποιότητας νερού που συνδυάζει τα πάντα, το Sension+ προσφέρει µια οικονοµική λύση για να ξεκινήσετε γρήγορα τις δοκιµές σε ένα µεγάλο εύρος παραµέτρων. Το Sension+ προσφέρει καθοδηγούµενο µενού πλοήγησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις ηλεκτροχηµικές δοκιµές. Το Sension+ είναι διαθέσιµο τόσο σε φορητή έκδοση όσο και σε εργαστηριακή έκδοση.
Φορητοί µετρητές Sension+

Rugged portable meters for use in the field and plant.

Εργαστηριακοί µετρητές Sension+

Durable benchtop meters for laboratory use.

Αισθητήρια Sension+

Laboratory and field probes for use with sesION+ meters.