Αισθητήρια A-ISE sc

Το ψηφιακό ιοντοεπιλεκτικό αισθητήριο A-ISE sc της Hach είναι σχεδιασµένο για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης αµµωνιακών απευθείας στο µέσο. Δεν χρειάζεται βαθµονόµηση και εκτελεί αυτόµατη αντιστάθµιση καλίου. Το αισθητήριο είναι εύκολο στο χειρισµό και έχει χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης,
χάρη στο φυσίγγιο αισθητηρίου Cartrical. Το αισθητήριο A-ISE sc είναι ιδιαίτερα οικονοµικό όσον αφορά την τοποθέτηση και τη λειτουργία, ακόµα και για µικρές µονάδες επεξεργασίας λυµάτων.

Τα αισθητήρια A-ISE sc µπορούν να συνδεθούν σε όλους τους ελεγκτές SC, παρέχοντας ευέλικτες επιλογές εξόδου, όπως έξοδο 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus ή HART.

Διατίθεται η προσθήκη προληπτικής διάγνωσης Prognosys, για να έχετε ακόµα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις ενδείξεις των οργάνων σας. Το Prognosys θα παρακολουθεί και θα εµφανίζει την αξιοπιστία των τιµών µέτρησης του οργάνου και θα υποδεικνύει, σε µια εύκολη στην ανάγνωση οθόνη, πότε πρέπει να διεξαχθούν οι επικείµενες εργασίες συντήρησης.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50