Σύστημα τεστ LCK σε φιαλίδια


LCI400

Τεστ COD σε φιαλίδια - ISO 15705, εύρος µέτρησης 0-1000 mg/L O₂

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCI500

Τεστ COD σε φιαλίδια - ISO 15705, εύρος µέτρησης 0-150 mg/L O₂

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK1414

Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-60 mg/L O₂

Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK314 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 15-150 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK614 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 50-300 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK714 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 100-600 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK514 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 100-2000 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK114 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 150-1000 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK014 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1.000-10.000 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK914 Τεστ COD σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-60 g/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK385 Τεστ TOC σε φιαλίδια (µέθοδος εκκαθάρισης), εύρος µέτρησης 3-30 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας LCK386 Τεστ TOC σε φιαλίδια (µέθοδος εκκαθάρισης), εύρος µέτρησης 30-300 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK387 Τεστ TOC σε φιαλίδια (µέθοδος εκκαθάρισης), εύρος µέτρησης 300-3000 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας LCK380 Τεστ TOC µε φιαλίδιο (µέθοδος διαφοράς), εύρος µετρήσεων 2-65 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας LCK381 Τεστ TOC σε φιαλίδια (µέθοδος διαφοράς), εύρος µέτρησης 60-735 mg/L C Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK554 Τεστ BOD5 σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-12,0 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK555 Τεστ BOD5 σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 4 -1650 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK302 Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 47-130 mg/L NH₄-N Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK303 Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 2,0-47,0 mg/L NH₄-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK304 Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015-2,0  mg/L NH₄-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK305 Τεστ αµµωνίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1,0-12,0 mg/L NH₄-N Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK502 Έτοιµα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση Αµµωνιακών µε φασµατοφωτόµετρο στην περιοχή 100-1.800 mg/L NH₄-N, 25 µετρήσεις/συσκ. Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK411 Έτοιµα τεστ σε φιαλίδια ενεργότητας Anammox, στην περιοχή 0 - 1000 mAbs, 25 µετρήσεις/συσκ. Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK343 Έτοιµα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση Νιτρωδών µε φασµατοφωτόµετρο στην περιοχή 2 - 90 mg/L NO₂-N, 25 µετρήσεις/συσκ. Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK339 Τεστ νιτρικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,23-13,5 mg/L NO₃-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK340 Τεστ νιτρικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-35 mg/L NO₃-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK541 Τεστ µε φιαλίδιο για ίχνη νιτρωδών ενώσεων, εύρος µετρήσεων 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK341 Τεστ νιτρωδών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015- 0,6 mg/L NO₂-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK342 Τεστ νιτρωδών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,6-6,0 mg/L NO₂-N Επικοινωνήστε μαζί μας LCK138 Laton Τεστ ολικού αζώτου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1-16 mg/L TNb
Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK238 Laton Τεστ ολικού αζώτου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-40 mg/L TNb
Επικοινωνήστε μαζί μας LCK338 Laton Τεστ ολικού αζώτου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 20-100 mg/L TNb
Επικοινωνήστε μαζί μας LCK348 Τεστ φωσφορικών (ορθο-/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-5,0 mg/L PO₄-P
Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK349 Τεστ φωσφορικών (ορθο/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-1,5 mg/L PO₄-P Επικοινωνήστε μαζί μας LCS349 Τεστ για ίχνη φωσφορικών (ορθο/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-0,5 mg/L PO₄-P Επικοινωνήστε μαζί μας LCK350 Τεστ φωσφορικών (ορθο/ολικών) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 2,0 -20,0 mg/L PO₄-P
Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK049 Τεστ ορθοφωσφορικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1,6-30 mg/L PO₄-P
Επικοινωνήστε μαζί μας LCK1814 Τεστ COD σε φιαλίδια για νερό µε υψηλή αλατότητα, 7 - 70 mg/L O₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK1914 Έτοιµα τεστ σε φιαλίδια για µέτρηση COD σε νερό µε υψηλή αλατότητα σε φασµατοφωτόµετρο, στην περιοχή 70 - 700 mg/L O₂, 25 µετρήσεις/συσκ. Επικοινωνήστε μαζί μας

LCK332

Ανιονικά τασιενεργά, τεστ σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-2,0 mg/L

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK432

Ανιονικά τασιενεργά, τεστ σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-4,0 mg/L

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK331

Τεστ κατιονικών τασιενεργών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-2,0 mg/L

Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK333 Τεστ µη ιονικών τασιενεργών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-6,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK433 Τεστ µη ιονικών τασιενεργών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 6-200 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK334 Τεστ µη ιονικών τασιενεργών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-20 g/L Επικοινωνήστε μαζί μας

LCK354

Τεστ αργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,04-0,8 mg/L Ag

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK355

Τεστ αργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-2500 mg/L Ag

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK301

Τεστ αργιλίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,02-0,5 mg/L Al

Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK307 Τεστ βορίου σε έτοιµα φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-2,5 mg/L B Επικοινωνήστε μαζί μας LCK308 Τεστ καδµίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,02-0,3 mg/L Cd Επικοινωνήστε μαζί μας LCK213 Τεστ λουτρών χρωµικού οξέος σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-450 g/l CrO₃ Επικοινωνήστε μαζί μας 
LCK313 Τεστ χρωµίου (III και VI) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,03-1,0 mg/L Cr Επικοινωνήστε μαζί μας LCS313 Τεστ σε φιαλίδιο για ίχνη χρωµίου (III και VI), εύρος µετρήσεων 0,005-0,25 mg/L Cr Επικοινωνήστε μαζί μας LCK229 Τεστ λουτρών επιµετάλλωσης όξινου χαλκού σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 2-100 g/l Cu Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK329 Τεστ χαλκού σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-8,0 mg/L Cu Επικοινωνήστε μαζί μας LCK529 Τεστ για ίχνη χαλκού σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 µετρήσεις/συσκ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK320 Τεστ σιδήρου (II / III) σε έτοιµα φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-6,0 mg/L Fe Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK521 Τεστ µε φιαλίδιο για ίχνη σιδήρου, εύρος µετρήσεων 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 µετρήσεις/συσκ Επικοινωνήστε μαζί μας LCW021 Ίχνη σιδήρου, σετ αντιδραστηρίων, εύρος µετρήσεων 0,005-2,0 mg/L Fe Επικοινωνήστε μαζί μας LCK228 Τεστ καλίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-50 mg/L K Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK328 Τεστ καλίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 8-50 mg/L K Επικοινωνήστε μαζί μας LCK326 Τεστ µαγνησίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-50 mg/L Mg Επικοινωνήστε μαζί μας LCW032 Σετ αντιδραστηρίων µαγγανίου, εύρος µετρήσεων 0,2-5 mg/L / 0,02-1,0 mg/L Mn Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW532 Σετ αντιδραστηρίων για το µαγγάνιο, εύρος µετρήσεων 0,005-0,5 mg/L Mn Επικοινωνήστε μαζί μας LCK330 Τεστ µολυβδαινίου σε έτοιµα φιαλίδια, εύρος µέτρησης 3-300 mg/L Mo Επικοινωνήστε μαζί μας LCK237 Τεστ όξινων λουτρών νικελίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-120 g/L Ni Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK337 Τεστ νικελίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-6,0 mg/L Ni Επικοινωνήστε μαζί μας LCK537 Τεστ σε φιαλίδια για ίχνη νικελίου, εύρος µέτρησης 0,05-1,0 mg/L Ni Επικοινωνήστε μαζί μας LCK306 Τεστ µολύβδου σε έτοιµα φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2,0 mg/L Pb Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK359 Τεστ κασσίτερου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2 mg/L Sn Επικοινωνήστε μαζί μας LCK360 Τεστ ψευδαργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,2-6,0 mg/L Zn Επικοινωνήστε μαζί μας LCS360 Τεστ για ίχνη ψευδαργύρου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,02-0,8 mg/L Zn Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK364 Τεστ ζιρκονίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 6-60 mg/L Zr Επικοινωνήστε μαζί μας LCK549 Έτοιµα τεστ ορθοφωσφορικών σε φιαλίδια, στην περιοχή 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 µετρήσεις/συσκ Επικοινωνήστε μαζί μας LCW632 Σετ αντιδραστηρίων για το µαγγάνιο, εύρος µετρήσεων 0,005 - 0,7 mg/L Mn Επικοινωνήστε μαζί μας

LCK311

Τεστ χλωριδίων σε φιαλίδια, εύρη τιµών µέτρησης 1-70 mg/L / 70-1000 mg/L Cl

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK315

Τεστ κυανιούχων σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-0,6 mg/L CN

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK319

Τεστ κυανιούχων (εύκολα απελευθερώσιµων) σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,03-0,35 mg/L CN⁻

Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK323 Τεστ φθοριούχων σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2,5 mg/L F Επικοινωνήστε μαζί μας LCK153 Τεστ θειικών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 40-150 mg/L SO₄ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK654 Σετ αντιδραστηρίων για τα θειώδη άλατα, εύρος µέτρησης 0,1-5,0 mg/L SO₃ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW054 Σετ αντιδραστηρίων για θειώδη άλατα, εύρος µετρήσεων 0,1-5,0 mg/L SO₃ Επικοινωνήστε μαζί μας LCK653 Τεστ σουλφιδίων σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,1-2,0 mg/L S²⁻ Επικοινωνήστε μαζί μας LCW053 Σετ αντιδραστηρίων θειούχων, εύρος µέτρησης 0,1-2,0 mg/L S2- Επικοινωνήστε μαζί μας

LCK300

Τεστ αλκοόλης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-0,12 g/L

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK241

Τεστ µονάδων πικρότητας (MEBAK) σε φιαλίδια ≥ 2 BU

Επικοινωνήστε μαζί μας
    
LCK388

Τεστ ανθρακικών/διοξειδίου του άνθρακα σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 55-550 mg/L CO₂

Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK240 Τεστ φωτοµετρικού δείγµατος ιωδίου (MEBAK) σε φιαλίδια Επικοινωνήστε μαζί μας LCK242 Τεστ για γειτονικές δικετόνες σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,015-0,5 mg/kg διακετυλίου Επικοινωνήστε μαζί μας LCK345 Τεστ φαινολών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-5,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW025 Σετ αντιδραστηρίων για την υδραζίνη, εύρος µέτρησης 0,01-2,0 mg/L N2H4 Επικοινωνήστε μαζί μας LCW028 Σετ αντιδραστηρίων για πυριτικό οξύ, εύρος µετρήσεων 0,01-0,8 mg/L SiO₂ Επικοινωνήστε μαζί μας LCS028 Silica acid (high range) reagent set 0.8-100 mg/L SiO₂ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW250 Αναγωγικός παράγοντας για σετ αντιδραστηρίων για νερό λέβητα Επικοινωνήστε μαζί μας LCK427 Τεστ υπολειµµατικής σκληρότητας σε φιαλίδια, 0,02-0,6° dH Επικοινωνήστε μαζί μας LCK327 Τεστ σκληρότητας σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 1-20° dH Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW510 Σετ αντιδραστηρίων για χλώριο/όζον, εύρος µέτρησης 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl2 Επικοινωνήστε μαζί μας LCK310 Τεστ χλωρίου/όζοντος/διοξειδίου του χλωρίου σε φιαλίδια Επικοινωνήστε μαζί μας LCK410 Τεστ ελεύθερου χλωρίου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-2,0 mg/L Cl₂ Επικοινωνήστε μαζί μας
LCW058 Τεστ υπεροξειδίου του υδρογόνου µε πιπέτα, εύρος µέτρησης 1-10 g/L H2O2 Επικοινωνήστε μαζί μας LCK357 Τεστ αµύλου σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 2-150 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK346 Τεστ φαινολών σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 5-150 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK362 Οξύτητα - KS4.3, τεστ σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-8,0 mmol/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK365 Τεστ οργανικών οξέων σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 50-2500 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK318 Τεστ ενεργότητας ιλύος (TTC) σε φιαλίδια Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK390 Τεστ AOX σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,05-3,0 mg/L Επικοινωνήστε μαζί μας LCK325 Τεστ φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-10 mg/L H₂CO
Επικοινωνήστε μαζί μας LCS325 Τεστ για ίχνη φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,01-1,0 mg/L H₂CO
Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK425 Τεστ φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H₂CO
Επικοινωνήστε μαζί μας LCS425 Τεστ για ίχνη φορµαλδεΰδης σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης, ISO12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO
Επικοινωνήστε μαζί μας LYW185 Μενθόλη σε τεστ αποστάγµατος σε φιαλίδια, εύρος µέτρησης 0,5-15 mg µενθόλη/100 mL
Επικοινωνήστε μαζί μας
LCK394 Τέστ σε φιαλίδια Δείκτης Υπερµαγγανικού 0,5 - 10 mg/L O₂ (CODMn) Επικοινωνήστε μαζί μας