Φορητό TSS

Το φορητό αισθητήριο TSS µέτρησης θολότητας και αιωρούµενων στερεών της Hach χρησιµοποιεί µια µοναδική µέθοδο συνδυασµού πολλαπλών δεσµών - εναλλασσόµενου φωτός µε σύστηµα διόδων υπερύθρων και εστίαση δέσµης, που παρέχει µεγάλο εύρος µετρήσεων τόσο για τη θολότητα όσο και για τα αιωρούµενα στερεά σε ένα και µόνο φορητό όργανο.

Το όργανο είναι ιδανικό για αποµακρυσµένη παρακολούθηση σε αστικά και βιοµηχανικά λύµατα, πόσιµο νερό και ποταµούς. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο βελτιστοποίησης των διαδικασιών παρακολούθησης ή ως ένας εύκολος τρόπος βαθµονόµησης ή επικύρωσης αισθητηρίων συνεχούς µέτρησης.

Το λογισµικό του οργάνου αντισταθµίζει αυτόµατα τις φυσαλίδες αέρα, ώστε να µην επηρεάζεται η µέτρηση. Το αισθητήριο είναι κατασκευασµένο από στιλβωµένο ανοξείδωτο χάλυβα µε παράθυρο από ζαφείρι ανθεκτικό στις χαραγές, ώστε να αντέχει σε αντίξοα περιβάλλοντα.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50