Προχοΐδες

  • Επισκόπηση
Η Hach διαθέτει προχοΐδες από ακρυλικό, από πιστοποιηµένο γυαλί κλάσης A, αυτόµατες γυάλινες προχοΐδες και αυτόµατες προχοΐδες αυτο-µηδενισµού, που καλύπτουν τις ανάγκες σας για ακριβή τιτλοδότηση. Οι ακρυλικές προχοΐδες είναι εξαιρετικές για γενική εργαστηριακή χρήση ή χρήση στο πεδίο σε σχολεία, σε βιοµηχανικές και αστικές εφαρµογές ή σε εφαρµογές τροφίµων. Δεν επηρεάζονται από τα περισσότερα διαλυµένα οξέα και βάσεις. Δεν είναι σχεδιασµένες για έκθεση σε αλκοόλη ή οργανικούς διαλύτες.
Οι γυάλινες προχοΐδες είναι ιδανικές για γενική χρήση ή για ισχυρά πρότυπα διαλύµατα τιτλοδότησης. Οι προχοΐδες τάξης A βαθµονοµούνται κατά το πρότυπο ASTM E694, είναι ιχνηλάσιµες κατά NIST και έχουν εξαιρετική αντοχή. Αν θέλετε να αποφύγετε εκχύσεις όταν γεµίζετε µη αυτόµατα την προχοΐδα ή προσθέτετε αντιδραστήρια µέσω χοάνης στην προχοΐδα, χρησιµοποιήστε µια προχοΐδα αυτοµηδενισµού, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ASTM E287.

Διατίθενται επίσης παρελκόµενα προχοΐδων, όπως πώµατα, φιαλίδια, σφιγκτήρες, υποδοχείς, γράσο στρόφιγγας και στατώ. Το κιτ πλήρωσης προχοΐδας αυτοµηδενισµού µετατρέπει οποιαδήποτε προχοΐδα των 25 mL ή 50 mL σε ένα σταθµό εργασίας αυτόµατης πλήρωσης.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50