Αισθητήρια 3/4 in συνδυαστικά για pH/ORP

Αυτά τα συνδυασµένα αισθητηρια είναι σχεδιασµένα για ειδικές εφαρµογές για εµβάπτιση ή τοποθέτηση σε εισαγωγή (in-line). Ο σχεδιασµός της κυψελίδας αναφοράς περιλαµβάνει ένα διπλό σύνδεσµο για παρατεταµένη διάρκεια ζωής και έναν ενσωµατωµένο αγωγό γείωσης διαλύµατος. Το σώµα είναι χυτευµένο από χηµικά ανθεκτικό Ryton ή PVDF και ο σύνδεσµος αναφοράς είναι οµοαξονικό πορώδες PTFE.
Όλα τα αισθητήρια έχουν ονοµαστικές τιµές 0 έως 105 ºC σε πίεση έως και 6,9 bar και φέρουν ενσωµατωµένα καλώδια των 4,5 m µε επικασσιτερωµένες απαγωγές. Τα αισθητήρια συνδυασµού της σειράς PC (για pH) και της σειράς RC (για ORP) είναι ιδανικά για µετρήσεις ήπιων και διαβρωτικών µέσων.

Τα αισθητήρια µε ηλεκτρόδια ανθεκτικού περιβλήµατος, "εύκολα στον καθαρισµό" επίπεδα γυάλινα ηλεκτρόδια, ακόµα και µε γυάλινα ηλεκτρόδια ανθεκτικά στο HF (υδροφθορικό οξύ) είναι διαθέσιµα για ένα ευρύ φάσµα λύσεων συνεχούς µέτρησης.

Τα αισθητήρια συνδυασµού pH της σειράς PC διατίθενται µε ή χωρίς στοιχείο θερµοκρασίας RTD των Pt1000 Ohm. Τα αισθητήρια συνδυασµού ORP της σειράς RC παρέχονται χωρίς στοιχείο θερµοκρασίας.

Τα αισθητήρια διατίθενται σε τρεις τύπους τοποθέτησης: µετατρέψιµα (convertible), εισαγωγής (insertion) και υγειονοµικά (sanitary).
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50