Φιαλίδια, σωλήνες, φιάλες και στατώ

  • Επισκόπηση
Η Hach παρέχει ένα ευρύ φάσµα φιαλών, σωληναρίων, φιαλιδίων και στατώ που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας για µικροβιολογικές δοκιµασίες: σωληνάρια καλλιέργειας, φιαλίδια και φιάλες δειγµατοληψίας (µε και χωρίς παράγοντα αποχλωρίωσης µε θειοθειϊκά), καθώς και στατώ σωληναρίων και φιαλών όλων των ειδών. Διατίθενται επίσης φιαλίδια δειγµατοληψίας µε συνοδευτικές ετικέτες, σωληνάρια καλλιέργειας και σωληνάρια MPN ειδικά για κάθε εφαρµογή. Τα υλικά κατασκευής περιλαµβάνουν πολυανθρακικά, επικάλυψη πλαστικού και γυαλί.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50

Άλλες οικογένειες προϊόντων