Αισθητήρια Sonatax sc

Το ψηφιακό αισθητήριο υπερήχων Sonatax sc της Hach µετρά συνεχώς τη στάθµη ή το ύψος της ιλύος.
Για διασφάλιση της µέγιστης δυνατής ακρίβειας κάθε φορά, το αισθητήριο προσαρµόζει την ευαισθησία του έτσι ώστε να ταιριάζει µε τις κυµαινόµενες συγκεντρώσεις στερεών και τα προφίλ ιλύος στη δεξαµενή καθίζησης. Τα σήµατα που ανακλώνται από διάφορες δοµές στη δεξαµενή (σωλήνες, ράβδους κ.λπ.) δεν επηρεάζουν τη µέτρηση, καθώς µπορούν να αγνοηθούν από το λογισµικό. Το αισθητήριο έχει βαθµονοµηθεί στο εργοστάσιο για µακροπρόθεσµη σταθερότητα βαθµονόµησης. Το µάκτρο µε µαγνητική σύζευξη µειώνει τις ανάγκες για συντήρηση.
Διατίθενται διάφορες συσκευές στερέωσης, όπως αλυσίδες απόξεσης.

Τα αισθητήρια Sonatax sc µπορούν να συνδεθούν απευθείας σε όλους τους ελεγκτές SC, παρέχοντας έτσι ευέλικτες επιλογές εξόδου, όπως έξοδο 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus ή HART.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50