Αισθητήρια Orbisphere K1100/K1200

Τα αισθητήρια Orbisphere K1x00 είναι οπτικά αισθητήρια φωταύγειας διαλυµένου οξυγόνου που δεν χρειάζονται συντήρηση και έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση οξυγόνου σε µονάδες παραγωγής ενέργειας. Η σειρά K1x00 περιλαµβάνει επίσης µια έκδοση αισθητηρίων για εφαρµογές πυρηνικής ενέργειας.

Μια βαθµονόµηση µηδενικού σηµείου µία φορά το χρόνο είναι η µοναδική συντήρηση που απαιτείται µε τη σειρά αισθητηρίων K1x00. Τα παραδοσιακά ηλεκτροχηµικά αισθητήρια (EC) εµφανίζουν σηµαντική ολίσθηση µετά από λίγους µόνο µήνες, απαιτώντας τακτική επαναβαθµονόµηση και σηµαντικό χρόνο από το χειριστή. Χάρη στην τεχνολογία φωταύγειας που χρησιµοποιεί, το αισθητήριο της σειράς K1x00 είναι σχεδιασµένο για ελάχιστη ολίσθηση, µε αποτέλεσµα να αποτελεί το πλέον σταθερό αισθητήριο µε το µεγαλύτερο διάστηµα βαθµονόµησης στην πυρηνική βιοµηχανία.

Καθώς δεν έχει µεµβράνες που να χρειάζονται αντικατάσταση, ούτε διάλυµα ηλεκτρολυτών που να χρειάζεται αναπλήρωση, το αισθητήριο της σειράς K1x00 στην ουσία καταργεί την ανάγκη για συντήρηση, αφού απαιτούνται µόνο δύο λεπτά συντήρησης το χρόνο. Η ακρίβεια του αισθητηρίου δεν επηρεάζεται από µεταβολές της διεργασίας ή συµβάντα χαµηλής ροής χωρίς χρόνο πόλωσης, εξαλείφοντας τις περιττές παρεµβάσεις του χειριστή στις ραδιενεργές ζώνες. Επιπλέον, δεν απαιτούνται διαβρωτικές ή επικίνδυνες χηµικές ουσίες, γεγονός που καθιστά τις ετήσιες εργασίες συντήρησης ταχύτερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες, χωρίς να µειώνεται η ακρίβεια της µέτρησης.

Το πλήρες σύστηµα περιλαµβάνει έναν ελεγκτή 510, καλώδιο και τη σειρά αισθητηρίων φωταύγειας διαλυµένου οξυγόνου K1x00. Το αισθητήριο είναι συµβατό µε θαλάµους ροής Orbisphere 28 mm οι οποίοι χρησιµοποιούνταν προηγουµένως µε αισθητήρια EC, καταργώντας την ανάγκη συγκόλλησης, προσθήκης και δοκιµής νέων συνδέσεων: µια ιδανική µετασκευή. Η εγκατάσταση γίνεται γρήγορα και εύκολα και δεν απαιτεί ειδική προετοιµασία. Το αισθητήριο είναι έτοιµο για άµεση σύνδεση και άµεση λειτουργία µε τεχνολογία (plug&play) είναι αµέσως έτοιµο για µέτρηση.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50