Αισθητήρια αγωγιµότητας

Αισθητήρια αγωγιµότητας
Η οικογένεια των βιοµηχανικών αισθητηρίων αγωγιµότητας της εταιρείας Hach χρησιµοποιεί µια πρωτοποριακή τεχνολογία για να εξαλείψει την πόλωση και τα προβλήµατα επικάλυψης των ηλεκτροδίων που συχνά παρουσιάζονται σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα µε δύσκολες συνθήκες. Τα αισθητήρια διαθέτουν τεχνολογία σύνδεσης και άµεσης λειτουργίας (plug&play) ώστε να αποφεύγονται οι πολύπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης και µπορούν να τοποθετηθούν µε διάφορους τρόπους. Δείτε παρακάτω όλα τα βιοµηχανικά αισθητήρια αγωγιµότητας.