Αφυδατωµένα µέσα

Η Hach παρέχει ένα ευρύ φάσµα µέσων και παρελκοµένων για µικροβιολογικές εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων αφυδατωµένων µέσων, θρεπτικού άγαρ, οξέων, νερού αραίωσης, δείκτη αποστείρωσης και αντιδραστηρίων. Σε συνδυασµό µε την εµπειρία και εξειδίκευση της Hach στη µικροβιολογία, αυτά τα προϊόντα σάς επιτρέπουν να παρασκευάζετε τα δικά σας µέσα στο εργαστήριο, για τυπικές ή προσαρµοσµένες εφαρµογές δειγµατοληψίας, µε οικονοµικό και πρακτικό τρόπο. Οδηγίες ανάµειξης περιλαµβάνονται µέσα σε κάθε φιάλη. Διατίθενται προϊόντα αφυδατωµένων µέσων για την εφαρµογή σας, στα οποία περιλαµβάνονται τα m-Endo, θρεπτικός ζωµός, τρυπτικάση, m-Green και πολλά άλλα.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50