Φίλτρα

Φίλτρα µικροβιολογικών αναλύσεων, µια µεγάλη ποικιλία από αξιόπιστους κατασκευαστές είναι διαθέσιµες µέσω Hach , συµπεριλαµβανοµένων Pall, Millipore, Xenomax, και Gelman . Συνήθως χρησιµοποιούνται στην ανίχνευση και την απαρίθµηση κολοβακτηριδίων, 0,45 µm , φίλτρα διαµέτρου 47 mm είναι διαθέσιµα σε διάφορες ποσότητες, µαζί µε τα µεγέθη 25 mm και διαφορετικές διαµέτρους πόρων . Επίσης διατίθεται για µια ευρεία ποικιλία εφαρµογών είναι AcroCap, AcroDisc και EnviroCheck ( για τη συγκέντρωση Giardia και Cryptosporidium), χοάνες, και αξεσουάρ, TSS µη αποστειρωµένο, ίνες υάλου, και άλλους τύπους φίλτρων.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50