Αιωρούµενα στερεά

Αιωρούµενα στερεά
Τα όργανα µέτρησης αιωρούµενων στερεών της εταιρείας Hach παρέχουν λύσεις για τη µέτρηση στερεών και θολότητας σε επικίνδυνες και συνηθισµένες εφαρµογές πόσιµου νερού, λυµάτων και βιοµηχανικών διεργασιών. Τα όργανα διαθέτουν επιλογές αυτοκαθαρισµού και µοναδική τεχνολογία για τη βελτίωση της ακρίβειας και της ορθότητας των µετρήσεων. Δείτε παρακάτω όλα τα όργανα µέτρησης αιωρούµενων στερεών.