Φίλτρα

  • Επισκόπηση
Μέσω της Hach διατίθενται µικροβιολογικά φίλτρα από πολλούς αξιόπιστους κατασκευαστές, όπως οι Pall, Millipore, Xenomax και Gelman. Διατίθενται φίλτρα διαµέτρου 0,45 µm, 47 mm, τα οποία χρησιµοποιούνται συχνά στην ανίχνευση και απαρίθµηση κολοβακτηριοειδών µικροοργανισµών, σε διάφορες ποσότητες, µαζί µε µεγέθη 25 mm και διαφορετικές διαµέτρους πόρων. Διατίθενται επίσης φίλτρα AcroCap, AcroDisc και EnviroCheck για ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών (για συµπύκνωση κύστεων giardia και cryptosporidium), διανοµείς φίλτρων, χοάνες και παρελκόµενα, φίλτρα συγκράτησης TSS, µη στείρα φίλτρα, φίλτρα ινών υάλου και άλλοι τύποι φίλτρων.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50