Αισθητήρια Orbisphere M1100

Τα αισθητήρια LDO ORBISPHERE M1100 αποτελούν πρότυπα στον κλάδο για τη µέτρηση οξυγόνου, παρέχοντας ασφάλεια στους χρήστες και προσφέροντας σηµαντικά λειτουργικά και οικονοµικά οφέλη.

Το αισθητήριο M1100 παρέχει άµεσες ενδείξεις οξυγόνου, µε συχνότητα µετρήσεων κάθε δύο δευτερόλεπτα. Το όργανο παρέχει συνεπείς ενδείξεις χωρίς ολίσθηση επί 12 µήνες χωρίς βαθµονόµηση (όταν χρησιµοποιούνται τυπικές εβδοµαδιαίες διεργασίες (CIP)), υπερσκελίζοντας άλλα οπτικά αισθητήρια που παρουσιάζουν σηµαντική ολίσθηση µετά από λίγους µόνο µήνες σε παρόµοιες συνθήκες.

Το αισθητήριο M1100 καθιέρωσε πρώτο τη χρήση τεχνολογίας φωταύγειας σε εφαρµογές ποτών, µε αποτέλεσµα το αισθητήριο να µην χρειάζεται αντικατάσταση µεµβρανών ή ηλεκτρολυτών. Επιπλέον, η ακρίβεια του αισθητηρίου δεν επηρεάζεται από µεταβολές στη διαδικασία ή από πτώσεις πίεσης - µειώνοντας ακόµα περισσότερο την ανάγκη για συντήρηση. Η ετήσια συντήρηση περιορίζεται σε λίγα µόλις λεπτά για βαθµονόµηση µηδενικού σηµείου. Δεν απαιτούνται χηµικές ουσίες για τη διαδικασία αυτή, γεγονός που καθιστά την εργασία ευκολότερη και ασφαλέστερη, χωρίς να µειώνεται η ακρίβεια της µέτρησης.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50

Άλλες οικογένειες προϊόντων