Claros-Icon-Data-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Data Management

Οι αποτελεσματικές λύσεις διαχείρισης δεδομένων είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη διαχείριση των διεργασιών. Οι λύσεις Claros Data Management σας επιτρέπουν να συγκεντρώνετε δεδομένα και να τα βλέπετε οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε συσκευή, αυξάνοντας έτσι τη συνεργασία μέσα στην εταιρεία σας. Οπτικοποιήστε τα δεδομένα σας με διαγράμματα και στατιστικά εργαλεία ώστε να εντοπίζετε τις τάσεις. Η δημιουργία αναφορών και η λήψη αποφάσεων με βάση τα δεδομένα σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη.

See Claros Solutions

Ποιες λύσεις του Data Management είναι κατάλληλες για εσάς;Μήπως τα δεδομένα που χρειάζεστε είναι διασκορπισμένα σε αρχεία Excel, σελίδες ιστορικού SCADA και σε εργαστηριακές βάσεις δεδομένων;

Συγκεντρώστε σημαντικά δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα πηγών εργαστηριακών δεδομένων, δεδομένων συνεχούς μέτρησης και πεδίου, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων SCADA/ιστορικού και εμπορικών καρτελών. Συλλέξτε δεδομένα πεδίου από οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή. Εκτελέστε υπολογισμούς ειδικούς για την μονάδα σας χρησιμοποιώντας συνδυασμένα σύνολα δεδομένων.


Σχετικές λύσεις:

Claros Data Management

Το λογισμικό Claros Data Management μεταφέρει δεδομένα από όλα σας τα συστήματα επεξεργασίας νερού/υγρών αποβλήτων σε μια κεντρική, ασφαλή τοποθεσία ώστε να έχετε μια πλήρη εικόνα των λειτουργιών σε ολόκληρη τη μονάδα σας. H ειδική για τhν μονάδα σας μηχανή υπολογισμών παρέχει τον υπολογισμό λεπτομερών στοιχείων κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως εβδομαδιαίοι μέσοι όροι, αναλογίες CT και άλλα, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού προσδιοριστικών δεδομένων.


Claros Collect

Το Claros Collect σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο για την εισαγωγή δεδομένων. Επικυρώνει τα δεδομένα σας στην πηγή συλλογής, ενεργοποιώντας ειδοποιήσεις όταν οι τιμές βρεθούν εκτός ενός αναμενόμενου εύρους μέτρησης. Επιπλέον εξαλείφει την ανάγκη για αυτοποιημένη εισαγωγή έντυπης φόρμας. Μόλις εισαχθούν τα δεδομένα, γίνονται αμέσως διαθέσιμα σε όλους - μειώνοντας τη λανθασμένη αντιγραφή και το χρόνο αναμονής για δεδομένα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο και στα γραφεία να ενημερώνονται αμέσως σχετικά με πιθανές μεταβολές της ποιότητας του νερού και να παίρνουν πιο γρήγορα αποφάσεις έχοντας άμεσα διαθέσιμα τα δεδομένα.Μπορείτε εύκολα να οπτικοποιείτε και να συγκρίνετε μεγάλο όγκο δεδομένων ώστε να πάρετε αποφάσεις;

Είτε θέλετε να συγκρίνετε εργαστηριακές μετρήσεις, τις μετρήσεις των οργάνων συνεχους μέτρησης και μετρήσεις πεδίου είτε προσπαθείτε να εντοπίσετε τάσεις στα δεδομένα σας, η οπτικοποίηση και η ερμηνεία των δεδομένων σας ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη.


Σχετικές λύσεις:

Claros Data Management

Πίνακες που καθορίζονται από το χρήστη προβάλλουν τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσης ως μετρητές και διαγράμματα, έτσι ώστε να σας παρέχουν με μια ματιά πληροφορίες για την κατάσταση. Ειδικά γραφήματα επιτρέπουν στους χρήστες να οπτικοποιούν γρήγορα κάθε σημείο δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή και για κάθε εύρος δεδομένων. Για να δείτε τις παραμέτρους εργαστηριακών μετρήσεων έναντι των παραμέτρων συνεχούς μέτρησης, επιλέξτε τα σημεία και το εύρος δεδομένων. Κατόπιν μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα σημεία ή να αλλάξετε το εύρος δεδομένων για να έχετε διαφορετική οπτικοποίηση.


Claros Collect

Προβάλετε δεδομένα σε υπολογιστικά φύλλα ή σε απλά γραφήματα για οπτική αναπαράσταση ολόκληρης της διαδικασίας σας.Μπορείτε εύκολα να συγκεντρώσετε κανονιστικές αναφορές προς υποβολή για τις οποίες είστε σίγουροι;

Μπορείτε να συντάξετε τις διαδικαστικές/επιχειρησιακές αναφορές που πρέπει να κοινοποιήσετε στα ενδιαφερόμενα μέρη;

Συγκεντρώστε εύκολα όλα τα δεδομένα σας. Δημιουργήστε αναφορές για τον έλεγχο των διαδικασιών, συγκρίνετε τα δεδομένα εργαστηρίου με τα δεδομένα πεδίου και τραβήξτε όλα τα δεδομένα κανονιστικής συμμόρφωσης σε ένα ενιαίο, εύχρηστο σχήμα. Δημιουργήστε γρήγορα εξερευνητικές προβολές για να αντιμετωπίσετε εύκολα τα προβλήματα.


Σχετικές λύσεις:

Claros Data Management

Με ενσωματωμένη υποστήριξη για τις περίπλοκες απαιτήσεις δημιουργίας αναφορών, όπως ο χειρισμός των προσδιοριστικών δεδομένων, οι εβδομαδιαίοι μέσοι όροι, η γεωμετρική διάμεσος και πολλά άλλα, η σύνταξη των αναφορών ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη.


Claros Collect

Υπολογιστικά φύλλα που καθορίζονται από το χρήστη επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν οποιεσδήποτε παραμέτρους, να μετακινούνται εύκολα ανάμεσα στους μήνες και να εξερευνούν για να δουν λεπτομερή στοιχεία. Ακόμα, η εξαγωγή σε αρχεία Excel είναι απλή.Είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα που καταγράφονται είναι σωστά 100%;

Τα Claros Data Management και το Claros Collect μπορούν να σας βοηθήσουν να εξαλείψετε τυχόν σφάλματα, ελέγχοντας τις καταχωρίσεις έναντι λογικών ορίων ανά παράμετρο.


Σχετικές λύσεις:

Claros Data Management

Με το Claros Data Management, όλα τα δεδομένα ελέγχονται κατά την εισαγωγή τους. Αν κάποια δεδομένα βρίσκονται εκτός του αναμενόμενου εύρους, επισημαίνονται αμέσως. Επιπλέον, όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με δεδομένα (δηλ. εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή) καταγράφονται στη διαδρομή ελέγχου για πλήρη ιχνηλασιμότητα.


Claros Collect

Με το Claros Collect, όλα τα δεδομένα επικυρώνονται κατά την εισαγωγή τους. Αν κάποια δεδομένα βρίσκονται εκτός του αναμενόμενου εύρους, επισημαίνονται αμέσως. Επιπλέον, διατηρείται ένα πλήρες ίχνος ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει την τοποθεσία, την ώρα και το άτομο που εμπλέκεται στη συλλογή δεδομένων και το σύστημα επιτρέπει μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να εισάγουν, να επεξεργάζονται ή να αναλύουν δεδομένα.


“Tο Claros Data Management της Hach προσφέρει δυνατότητες ανάλυσης για πολλά περισσότερα από τα ρυθμιστικά δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με τους σταθμούς άντλησης, ενεργειακή κατανάλωση, χρήση υλικών και ανάλυση κόστους είναι μόνο λίγα από τα γραφήματα τάσεων που παράγει για ενίσχυση της "βελτιστοποίησης". Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν ‘Μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα;’ αλλά ‘Ποια δεδομένα θέλετε να αναλύσετε;”

-Gwinnett County, Georgia (USA)

“Claros Data Management has fostered analysis beyond regulatory data. Information on pumping stations, energy usage, material usage, and cost analysis are just a few of the trends performed to enhance ‘optimisation.’ The new question is not ‘Can we analyse the data?’ but ‘Which data do you want to analyse?”

-Gwinnett County, Georgia (USA)

Έχετε περιέργεια; Ανακαλύψτε τι μπορεί να κάνει για εσάς το Claros σήμερα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ
ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Resources

Real-life applications of Claros solutions