Κιτ δοκιµών χρωµατικού δίσκου

Οι χρωµατικοί δίσκοι χρησιµοποιούν µια µέθοδο οπτικής σύγκρισης (ταίριασµα χρωµάτων) για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης. Προσθέστε απλώς αντιδραστήρια στο δείγµα και γυρίστε τον τροχό µέχρις ότου το δείγµα να ταιριάξει µε ένα χρώµα αναφοράς - η συγκέντρωση εµφανίζεται σε ένα παράθυρο.

Κάθε κιτ δοκιµών χρωµατικού δίσκου της Hach περιλαµβάνει συσκευή, αντιδραστήρια και οδηγίες - όλα µέσα σε ένα ανθεκτικό βαλιτσάκι µεταφοράς. Οι διαθέσιµες παράµετροι περιλαµβάνουν χλώριο, pH, σίδηρο, διοξείδιο του πυριτίου, άζωτο και άλλα.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50