Φορητοί αναλυτές παράλληλων µετρήσεων

Φορητοί αναλυτές παράλληλων µετρήσεων
Ανάλυση ποιότητας νερού. Απλουστευµένη και αποτελεσµατική.
Οι φορητοί αναλυτές παράλληλων µετρήσεων (PPA) της Hach σάς επιτρέπουν να πραγµατοποιείτε ταυτόχρονα χρωµατοµετρικές µετρήσεις και µετρήσεις βασισµένες σε αισθητήρια εξοικονοµώντας χρόνο, µειώνοντας τη µεταβλητότητα και µε µεγαλύτερη ευκολία από τη συµβατική διαδικασία. Χρησιµοποιώντας αντιδραστήρια Chemkey που περιέχουν την αποδεδειγµένης αξιοπιστίας χηµεία της Hach που γνωρίζετε, µπορείτε να είστε σίγουροι για τη µέτρησή σας κάθε φορά.

Νέες παράµετροι:
Είναι διαθέσιµες πλέον νέες παράµετροι: νέο εύρος µέτρησης ολικού χλωρίου (έως 10 mg / L), συνδυασµένη Ελεύθερη και Ολική αµµωνία (ελευθερώστε µια θέση χρησιµοποιώντας ένα Chemkey για να έχετε δυοδιαφορετικά αποτελέσµατα) *, υψηλό εύρος σκληρότητας 90 έως 750 mg / L CaC03).
Επιπλέον, το ηλεκτρόδιο Intellical ORP είναι πλέον συµβατό µε το SL1000.

* Διατίθεται ως συνδυασµένη συσκευασία µε Chemkeys µονοχλωραµίνης