Πρότυπα αγωγιµότητας

Τα πρότυπα αγωγιµότητας της Hach είναι διαθέσιµα σε µια ποικιλία µεγεθών συσκευασίας από τη φιάλη του 1 L µέχρι συσκευασίες Singlet µίας χρήσης των 20 mL, για ανάλυση στο σηµείο µέτρησης. Οι συσκευασίες Singlet διασφαλίζουν ότι το διάλυµα είναι φρέσκο και εξαλείφουν την πιθανότητα επιµόλυνσης. Όλα τα πρότυπα αγωγιµότητας είναι ιχνηλάσιµα κατά NIST για βέλτιστη βαθµονόµηση της κυψελίδας αγωγιµότητας. Για όλα τα πρότυπα αγωγιµότητας της Hach, ένα συγκεκριµένο πιστοποιητικό ανάλυσης είναι διαθέσιµο για λήψη από τη διεύθυνση www.hach.com: Μενού Υποστήριξη/Service, Πιστοποιητικό ανάλυσης µε χρήση του κωδικού αριθµού προϊόντος και του αριθµού παρτίδας.

Για ζωτικής σηµασίας εφαρµογές και ανάγκες µετρολογίας, η Hach παρέχει πιστοποιηµένα πρότυπα διαλύµατα αγωγιµότητας µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης και ιχνηλασιµότητας από το διαπιστευµένο εργαστήριό µας (www.hach.com/coa). Το πιστοποιητικό αναφέρει την ακριβή τιµή αγωγιµότητας µε σχετική εκτεταµένη αβεβαιότητα (k=2). Διαλύµατα παρασκευασµένα σύµφωνα µε τον OIML και ιχνηλάσιµα µέσω του υλικού αναφοράς έως τις θεµελιώδεις ηλεκτρικές µονάδες. Παρέχουν µοναδική εκτεταµένη διάρκεια ζωής, χάρη στη συσκευασία αλουµινίου κορυφαίας ποιότητας.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50