Αµπεροµετρικό αισθητήριο χλωρίου 9184 sc

Ο αναλυτής ελεύθερου χλωρίου 9184 sc είναι ιδανικός για παρακολούθηση διανοµής πόσιµου νερού, εφαρµογές χλωρίωσης, συστήµατα αποσκλήρυνσης νερού, διαδικασίες λυµάτων ή νερού ψύξης, χάρη στο εύρος ανάλυσης 0 έως 20 ppm. Το ελάχιστο όριο ανίχνευσης των 5 ppb (0,005 mg/L υποχλωριώδες χλώριο σε µορφή HOCl) επιτρέπει στο 9184 sc να υπερέχει στις µετρήσεις χλωρίου κοντά σε µηδενικά επίπεδα.

Το ολοκληρωµένο σύστηµα ελεύθερου χλωρίου 9184 sc παρέχεται προσυναρµολογηµένο σε έναν πίνακα. Στερεώστε απλώς τον πίνακα στην επιθυµητή τοποθεσία, εισαγάγετε τα αισθητήρια και συνδέστε τον ελεγκτή για να ξεκινήσετε τη µέτρηση. Το σύστηµα µεµβράνης του αισθητηρίου σηµαίνει ότι δεν χρησιµοποιούνται αντιδραστήρια για τη µέτρηση. Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση και στο σύστηµα περιλαµβάνονται αντικείµενα για τη διετή τυπική συντήρηση.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50