Εργαστηριακοί µετρητές Sension+

Από το βασικό µετρητή pH µε ανταγωνιστικό κόστος έως τις πολυπαραµετρικές λύσεις µε προαιρετική αµφίδροµη σύνδεση σε Η/Υ, η σειρά Sension+ προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για κάθε είδος εργασιών ηλεκτροχηµικών µετρήσεων. Κάθε σύστηµα είναι σχεδιασµένο για ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και παρέχεται πλήρες µε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τις δοκιµασίες.
Όλα τα εργαστηριακά κιτ Sension+ είναι εξοπλισµένα µε µετρητή, αισθητήριο, ενσωµατωµένο στατώ αισθητηρίων και αναδευτήρα, βαλιτσάκι µεταφοράς και όλα τα απαιτούµενα παρελκόµενα, έτσι ώστε να µπορείτε να πάρετε το κιτ και να ξεκινήσετε αµέσως τις δοκιµασίες.

Η ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων αισθητηρίων Sension+ σας επιτρέπει να επιλέξετε την πλέον κατάλληλη διαµόρφωση συστήµατος µέτρησης για την εφαρµογή σας και το περιβάλλον δοκιµασιών.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50