Αναλυτές αµµωνιακών

Αναλυτές αµµωνιακών
Οι αναλυτές αµµωνιακών της εταιρείας Hach ελέγχονται περιβαλλοντικά ώστε να είναι ανθεκτικοί για εξωτερικές εγκαταστάσεις. Επίσης, είναι ειδικά σχεδιασµένοι για εύκολη εγκατάσταση στο σηµείο µέτρησης και για εύκολη πρόσβαση σε αντιδραστήρια και επισκευάσιµα εξαρτήµατα. Οι αναλυτές έχουν χαµηλό όριο ανίχνευσης ίσο µε 0,05 mg/L και ευρύ φάσµα µετρήσεων για πληθώρα εφαρµογών για λύµατα. Δείτε παρακάτω όλους τους αναλυτές αµµωνιακών.
Αναλυτής αµµωνιακών Amtax sc

Accuracte analyser for measuring ammonium