Αναβάθμιση για το φωτόμετρό σας

Χρησιμοποιείτε τα φασμαφωτόμετρα: DR 2800, DR 3800, DR 3900, DR 5000 ή DR 6000;

dr3900

Αναβαθμίστε το φωτόμετρο σας εύκολα κατεβάζοντας το νέο λογισμικό 
 

Διαβάστε τις  οδηγίες και επιλέξτε το λογισμικό για την αναβάθμιση!

DR 2800 eco

DR 2800

DR 3800

DR 3900

DR 5000

DR 6000

Επικοινωνήστε με  info@hach-lange.gr  για να μάθετε περισσότερα για 
το εύρος των φασματοφωτομέτρων