Μέσο διήθησης µεµβράνης

Τα µέσα διήθησης µέσω µεµβράνης (MF) της Hach έχουν παρασκευαστεί ειδικά για χρήση µε µεθόδους διήθησης µέσω µεµβράνης, µολονότι ορισµένα από αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλα σενάρια. Διατίθενται τα πρωτοποριακά mColiBlue24 και ολικά παρασκευασµένα µέσα (ταυτόχρονα αποτελέσµατα για ολικά κολοβακτηριοειδή και E.Coli.), άλλα παρασκευασµένα τρυβλία άγαρ, ζωµοί σε σωληνάρια, φιάλες και φύσιγγες. Στους τύπους µέσων περιλαµβάνονται τα m-TGE, m-FC m-Endo, m-TEC, άγαρ Brilliant Green, m-Green, A-1, m-HPC, θρεπτικά µέσα µε MUG, R2A, σόγια-τρυπτικάση και άλλα. Στις εφαρµογές περιλαµβάνονται πόσιµο νερό, λύµατα, ποτά, επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα και ύδατα γεωτρήσεων.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50