Αναλυτές φωσφορικών

Αναλυτές φωσφορικών
Οι αναλυτές φωσφορικών της εταιρείας Hach ελέγχονται περιβαλλοντικά ώστε να είναι ανθεκτικοί για εξωτερικές εγκαταστάσεις. Επίσης, είναι ειδικά σχεδιασµένοι για εύκολη εγκατάσταση στο σηµείο µέτρησης και για εύκολη πρόσβαση σε αντιδραστήρια και επισκευάσιµα εξαρτήµατα. Οι αναλυτές έχουν χαµηλό όριο ανίχνευσης ίσο µε 0,05 mg/L και ευρύ φάσµα µετρήσεων για πληθώρα εφαρµογών. Δείτε παρακάτω όλους τους αναλυτές φωσφορικών.