Αναλυτής διοξειδίου του χλωρίου 9187sc

Το αισθητήριο διοξειδίου του χλωρίου (ClO2) 9187 sc είναι ένα αισθητήριο συνεχούς µέτρησης, µονοκάναλο που µετρά το ClO2 σε µονάδες επεξεργασίας πόσιµου νερού, δίκτυα διανοµής και άλλες εφαρµογές που απαιτούν την παρακολούθηση του ClO2 σε επίπεδα ppb και ppm.

Το ολοκληρωµένο σύστηµα διοξειδίου του χλωρίου 9187 sc παρέχεται προσυναρµολογηµένο σε έναν πίνακα. Στερεώστε απλώς τον πίνακα στην επιθυµητή τοποθεσία, εισαγάγετε τα αισθητήρια και συνδέστε τον ελεγκτή για να ξεκινήσετε τη µέτρηση. Το σύστηµα µεµβράνης του αισθητηρίου σηµαίνει ότι δεν χρησιµοποιούνται αντιδραστήρια για τη µέτρηση. Απαιτείται ελάχιστη συντήρηση και στο σύστηµα περιλαµβάνονται αντικείµενα για τη διετή τυπική συντήρηση.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50