Αναλυτές πυριτικών

Αναλυτές πυριτικών
Κορυφαία στον κλάδο στη µέτρηση πυριτικών, η εταιρεία Hach βασίστηκε στην επιτυχία των προηγούµενων αναλυτών της σειράς 5000 για να κυκλοφορήσει µια λύση βελτιστοποιηµένη σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών. Η νέα οικογένεια αναλυτών πυριτικών, η σειρά 5500 sc της Hach, διαθέτει νέα χαρακτηριστικά για τη µείωση των αναγκών συντήρησης και του χρόνου εκτός λειτουργίας και για την υποστήριξη της συνολικής αποδοτικότητας για τον πελάτη. Οι πιο αξιοσηµείωτες τεχνολογίες στην οικογένεια προϊόντων 5500 είναι οι εξής: σύστηµα χορήγησης αντιδραστηρίου υπό πίεση χωρίς αντλία, παρατεταµένοι χρόνοι λειτουργίας χωρίς επιτήρηση και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη.