Κύλινδροι

  • Επισκόπηση
Η Hach διαθέτει διαβαθµισµένους κυλίνδρους σε µια ποικιλία κατηγοριών και µεγεθών για µεταφορά ή ανάµειξη υγρών.
Επιλέξτε διαβαθµισµένους κυλίνδρους τάξης A για να έχετε τα καλύτερα όρια ανοχής. Οι γυάλινοι ογκοµετρικοί κύλινδροι είναι ταξινοµηµένοι ως κύλινδροι "Για φύλαξη" ή "Για χορήγηση". Ο γυάλινος εξοπλισµός που έχει σχεδιαστεί για να περιέχει διαλύµατα επισηµαίνεται συνήθως µε τα αρχικά TC (To Contain: Για φύλαξη). Όταν εκχύεται υγρό από τους κυλίνδρους TC, µια µικρή ποσότητα παραµένει στον κύλινδρο, κολληµένη στις πλευρικές επιφάνειες του γυαλιού. Ο κύλινδρος θα χορηγήσει ελαφρώς λιγότερη ποσότητα από αυτήν που µετρήθηκε. Οι κύλινδροι που προορίζονται για χορήγηση επισηµαίνονται συνήθως µε τα αρχικά TD (To Deliver: Για χορήγηση). Όταν εκχύεται υγρό από τους κυλίνδρους TC, µια µικρή ποσότητα υγρού παραµένει κολληµένη στα τοιχώµατα, αλλά ο σχεδιασµός TD αντισταθµίζει αυτήν την απώλεια και χορηγείται η ίδια ακριβώς ποσότητα µε αυτήν που µετρήθηκε. Οι πιπέτες και οι προχοΐδες είναι επίσης σχεδιασµένες για χορήγηση.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50