Δοκιµαστικές ταινίες

Υψηλής ποιότητας χηµεία της Hach σε µια εύχρηστη δοκιµαστική ταινία. Βυθίστε απλώς την ταινία στο δείγµα και συγκρίνετέ την µε τα χρώµατα που είναι τυπωµένα στο φιαλίδιο για να βρείτε µια ένδειξη. Οι δοκιµαστικές ταινίες είναι ακριβείς, φορητές και χαµηλού κόστους. Οι εφαρµογές περιλαµβάνουν πόσιµο νερό, λύµατα, πισίνες και σπα, νερό βιοµηχανικών διεργασιών και πολλά άλλα. Οι διαθέσιµες παράµετροι περιλαµβάνουν χλώριο, νιτρικά και νιτρώδη, σκληρότητα, αλκαλικότητα, χλωριούχα ιόντα, αµµωνία και άλλα. Η Hach προσφέρει µια ένα σετ, 5 σε 1, το οποίο µετρά ελεύθερο χλώριο, ολικό χλώριο, σκληρότητα, αλκαλικότητα και pH - όλα σε µία ταινία.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50

Άλλες οικογένειες προϊόντων