Αισθητήρια νιτρικών Nitratax sc

Η οικογένεια προϊόντων Nitratax sc της Hach περιλαµβάνει ψηφιακά, οπτικά αισθητήρια για τον υψηλής ακρίβειας προσδιορισµό της συγκέντρωσης νιτρικών απευθείας στο µέσο. Καθώς διαθέτουν υψηλό βαθµό ακρίβειας χάρη στην απευθείας µέτρηση UV, χωρίς παρεµποδίσεις, τα αισθητήρια νιτρικών Nitratax sc είναι ιδανικά για την παρακολούθηση των νοµοθετικών οριακών τιµών. Τα οπτικά αισθητήρια, που έχουν χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης και δεν χρειάζονται αντιδραστήρια, προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών, χάρη στην αντιστάθµιση θολότητας και στη λειτουργία αυτοκαθαρισµού, ακόµα και για εφαρµογές ιλύος.

Τα αισθητήρια Nitratax sc µπορούν να συνδεθούν σε όλους τους ελεγκτές SC, παρέχοντας ευέλικτες επιλογές εξόδου, όπως έξοδο 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus ή HART.

Διατίθεται η προσθήκη προληπτικής διάγνωσης Prognosys, για να έχετε ακόµα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις ενδείξεις των οργάνων σας. Το Prognosys θα παρακολουθεί και θα εµφανίζει την αξιοπιστία των τιµών µέτρησης του οργάνου και θα υποδεικνύει, σε µια εύκολη στην ανάγνωση οθόνη, πότε πρέπει να διεξαχθούν οι επικείµενες εργασίες συντήρησης.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50