Φορητοί µετρητές

Οι µετρητές Pocket Pro και Pocket Pro+, µετρούν ηλεκτροχηµικές παραµέτρους σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών νερού. Η οικογένεια των 12 µετρητών Pocket προσφέρει φορητές λύσεις για τη µέτρηση pH, ORP, αγωγιµότητας, TDS, αλατότητας και θερµοκρασίας, παρέχοντας ακριβή αποτελέσµατα τα οποία µπορείτε να εµπιστευθείτε. Ο µετρητής Pocket Pro+ της Hach πηγαίνει τη ποιότητα ένα βήµα παραπέρα µε αναλώσιµους αισθητήρες , ισχυρό οπίσθιο φωτισµό και επιλογές µετρητών για µέτρηση περισσότερων παραµέτρων. Οι µετρητές Pocket της Hach έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ακριβή αποτελέσµατα, καθώς υποστηρίζονται µε ενσωµατωµένα διαγνωστικά απόδοσης γι’ αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να µαντέψετε πότε πρέπει να καθαρίσετε ή να βαθµονοµήσετε τον αισθητήρα. Κάθε συσκευή µέτρησης έχει µπαταρίες για χρήση στο πεδίο, µε µια µεγάλη οθόνη LCD. Οι µετρητές Pocket Pro/Pocket Pro+ είναι ιδανικοί για την µέτρηση pH, ORP, αγωγιµότητα, TDS και θερµοκρασίαw νερού πισίνας. Οι µετρητές Pocket είναι επίσης ιδανικοί για χρήση στο πεδίο για τη δοκιµή βιοµηχανικών λυµάτων, πόσιµου νερού καθώς και τροφίµων και ποτών.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50