Υγρό µέσο προσδιορισµού MPN

Για τη διεξαγωγή της µεθόδου του πλέον πιθανού αριθµού (MPN) για την εκτίµηση του αριθµού των βιώσιµων µικροβιολογικών οργανισµών σε ένα υπόστρωµα δείγµατος, χρησιµοποιείται το υγρό µέσο MPN της Hach. Το υγρό MPN της Hach παρέχεται σε εύχρηστα γυάλινα σωληνάρια, συσκευασµένα ξεχωριστά.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50