Κιτ δοκιµών ειδικότητας

Κιτ ειδικά για κάθε εφαρµογή διατίθενται για πολλές παραµέτρους, όπως αρσενικό, νερό σε έλαιο, θειικά, γλυκόλη και άλλα. Αυτά τα κιτ χρησιµοποιούν µια ποικιλία µεθόδων για την ολοκλήρωση των δοκιµών, όπως δοκιµαστικές ταινίες, θολότητα και οπτικές αλλαγές χρώµατος.

Κάθε κιτ περιλαµβάνει αντιδραστήρια, συσκευή και οδηγίες - όλα µέσα σε ένα ανθεκτικό βαλιτσάκι µεταφοράς.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50