Φορητό θολόµετρο 2100Q

Το φορητό θολόµετρο 2100Q / 2100Q IS της Hach προσφέρει ανυπέρβλητη ευκολία χρήσης και ακρίβεια στη µέτρηση θολότητας.
Με απλές και κατανοητές οδηγίες επί της οθόνης, δεν χρειάζονται εγχειρίδια ή αποµνηµόνευση για βαθµονοµήσεις ρουτίνας.
Ο τρόπος λειτουργίας Rapidly Settling Turbidity™ επιτρέπει τη µέτρηση ακριβείας ακόµα και των πιο δύσκολων στη µέτρηση δειγµάτων εναπόθεσης. Επιπλέον, ο ανθεκτικός σχεδιασµός του καθιστά αυτό το θολόµετρο το όργανο εκλογής για τα πιο αντίξοα περιβάλλοντα.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50