Κιτ δοκιµών

Κιτ δοκιµών
Η Hach προσφέρει µια µεγάλη σειρά από κιτ, που ξεκινούν από εύχρηστους συγκριτές χρώµατος µίας παραµέτρου και φτάνουν µέχρι ολοκληρωµένα φορητά εργαστήρια µε προηγµένα όργανα — για γρήγορα, ακριβή αποτελέσµατα κατά τις επιτόπου µετρήσεις ή στο εργαστήριο. Οι εφαρµογές περιλαµβάνουν τα εξής: πόσιµο νερό, λύµατα, επιτραπέζιο νερό, νερό λεβήτων και πολλά άλλα. Τα κιτ δοκιµών της Hach διατίθενται µε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τις δοκιµές, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτούµενων συσκευών και ενός πλήρους σετ αντιδραστηρίων, όλα µέσα σε ένα ανθεκτικό βαλιτσάκι µεταφοράς της Hach.
Κιτ δοκιµών ανοσοπροσδιορισµού

Immunoassay kits featuring the Pocket Colorimeter II

Κιτ πολλών παραµέτρων

Multi-parameter, application-specific test kits