Χρωµατόµετρα

Χρωµατόµετρα
Οι φορητές δοκιµές µπορεί να είναι περίπλοκες και απαιτούν εξοπλισµό κατασκευασµένο ειδικά για την αντιµετώπιση των µοναδικών καταπονήσεων που συναντώνται στο πεδίο. Η Hach έχει συµπυκνώσει την τεχνολογία χρωµατοµετρίας σε αποτελεσµατικές και ακριβείς φορητές λύσεις που στηρίζουν τις ανάγκες σας για τη διεξαγωγή δοκιµών. Είτε αναζητάτε µια συσκευή δοκιµώνς µίας παραµέτρου είτε ένα όργανο που να υποστηρίζει έως και 90 από τις πιο συχνές προγραµµατισµένες εκ των προτέρων µεθόδους ανάλυσης νερού, η Hach έχει µια λύση για τις ανάγκες σας. Όλες οι λύσεις είναι ελαφριές και κατασκευασµένες έτσι ώστε να πηγαίνουν παντού.