Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ

Για περισσότερα από 80 χρόνια, η ανάπτυξη της Hach οφείλεται εν μέρει στην προσθήκη ορισμένων από των κορυφαίων εταιρειών στην ποιότητα νερού, στην οικογένειά της. Αυτές οι εμπορικές επωνυμίες έχουν βοηθήσει τη Hach να προσφέρει κορυφαία στην κατηγορία τους προϊόντα, να αξιοποιεί κορυφαίους ειδικούς στον κλάδο και να παρέχει τοπική υποστήριξη σε πελάτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εμπορική επωνυμία προϊόντων:
Αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) για εφαρμογές υπερκαθαρού νερού.
Online analysers utilising 1 instrument and 5 technologies to measure 100+ parameters from Aluminium to Zinc.
Αισθητήρες για τη μέτρηση του pH, της αγωγιμότητας, του διαλελυμένου οξυγόνου, θολότητας, χλωρίου κ.λπ.
Ανάλυση με έγχυση του δείγματος σε συνεχή ροή και λύσεις ιοντικής χρωματογραφίας για απαιτήσεις ανάλυσης ιόντων
Homeland Security
Technologies
Ασφάλεια και ποιότητα νερού από την πηγή μέχρι τη βρύση.
Δοκιμαστικές ταινίες ξηρών χημικών ουσιών αντιδραστηρίων (AquaChek, SteriChek)
Μοναδική τεχνολογία για συνεχή (online) μέτρηση οργανικού φορτίου, παρέχοντας μέγιστο χρόνο λειτουργίας και αξιοπιστίας.

Πλατφόρμα ποιότητας νερού της Danaher:

Μέσω μιας σειράς στρατηγικών εξαγορών, η Danaher Corporation έχει δημιουργήσει ευρύ χαρτοφυλάκιο εταιρειών ποιότητας νερού, το οποίο, ως μια ενιαία πλατφόρμα, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες της προσεγγίζουν το νερό.

Συλλογικά, προσφέρουμε όργανα ακριβείας και προηγμένη τεχνολογία καθαρισμού για την ανάλυση, την επεξεργασία και τη διαχείριση του νερού παγκοσμίως, από τις αστικές μονάδες επεξεργασίας και μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέχρι λίμνες, ρυάκια και ωκεανούς.
Καθοδηγούμε την ανάπτυξη των λύσεων επεξεργασίας νερού μέσω υπεριώδους (UV) φωτός, διήθησης και χημικών ουσιών για το νερό, τα υγρά απόβλητα, το έδαφος και τον αέρα.
Βυθιζόμενα παροχόμετρα υγρών αποβλήτων ανοιχτού καναλιού AV.
κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία φίλτρου εξαλείφει τα σωματίδια από τα ύδατα αστικών και βιομηχανικών διεργασιών.
Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία φίλτρου, που είναι σχεδιασμένη να εξαλείφει τα σωματίδια από τα ύδατα αστικών και βιομηχανικών διεργασιών.
Συστήματα κατασκευασμένα με στόχο το θαλάσσιο περιβάλλον και την παροχή απολύμανσης μέσω διήθησης + υπεριώδους ακτινοβολίας σε μία ενιαία, συμπαγή μονάδα.
Ανάπτυξη συστημάτων που έχουν στόχο την απολύμανση του νερού σε μονοκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, θέρετρα, ξενοδοχεία και νοσοκομεία.
Λύσεις παρακολούθησης ποιότητας νερού περιβάλλοντος
Πολλοί-αισθητήρες και οθόνες για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού περιβάλλοντος
Όργανα για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επί τόπου παρακολούθηση θρεπτικών μέσων σε παράκτιες τοποθεσίες και τοποθεσίες στην ενδοχώρα..
Όργανα και πλατφόρμες για τη μέτρηση ωκεανογραφικών παραμέτρων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
<spanΑισθητήρες και συστήματα για ωκεανογραφική έρευνα και παρακολούθηση της ποιότητας νερού περιβάλλοντος.

Ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού για βιομηχανικά συστήματα


Παροχόμετρα, δεδομένα και ανάλυση για υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση υδάτων.


Λύσεις μεμβράνης για αστικούς παραγωγούς νερού.