Αµπεροµετρικός αναλυτής χλωρίου CL10 sc

Ο αναλυτής χλωρίου CL10 sc που δεν χρειάζεται αντιδραστήρια προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου των διαδικασιών απολύµανσης σε πραγµατικό χρόνο, παρέχοντας συνεχείς ενδείξεις που υποδεικνύουν πότε έχουν αλλάξει οι συνθήκες επεξεργασίας. Το εύρος µέτρησης 0-20 ppm διασφαλίζει τον έλεγχο διαδικασιών σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών απολύµανσης.

Ο αναλυτής CL10 sc χρησιµοποιεί το σύστηµα αποκλειστικών αυτοδιαγνωστικών ελέγχων Cal Watch της Hach για να ειδοποιεί τους χρήστες όταν προκύπτουν µεταβολές στη διαδικασία ή όταν το όργανο χρειάζεται συντήρηση. Στα διαγνωστικά χαρακτηριστικά περιλαµβάνεται η ειδοποίηση όταν υπάρχει απόκλιση στη βαθµονόµηση pH και χλωρίου, καθώς και ένα αισθητήριο ροής άνευ επαφής που υποδεικνύει ανεπαρκή ροή δείγµατος. Η µέτρηση ελεύθερου ή ολικού χλωρίου µε έναν αµπεροµετρικό αναλυτή, όπως ο CL10 sc, δεν απαιτεί αντιδραστήρια, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για συνήθη αντικατάσταση αντιδραστηρίων και παρακολούθηση της ροής των υγρών αποβλήτων.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50