Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για πρωτεΐνες/οργανικά δείγµατα, 250 mL

Αρ. προϊόντος: C20C370
Διαθέσιμο

Διάλυµα καθαρισµού ηλεκτροδίων για την αφαίρεση οργανικών επιµολύνσεων/ιζηµάτων υπολειµµάτων πρωτεϊνών όπως τρόφιµα από στοιχείο ανίχνευσης pH. Φιάλη των 250 mL