Κιτ δοκιµών ολικών κολοβακτηρίδιων

Τα εργαστήρια δοκιµών για ολικά κολοβακτηριοειδή της Hach παρέχουν όλον τον απαραίτητο εξοπλισµό για δοκιµές ολικών κολοβακτηριοειδών ή/και E. coli στο πεδίο µε χρήση της µεθόδου διήθησης µέσω µεµβράνης (MF) ή της µεθόδου του πλέον πιθανού αριθµού (MPN). Τα κιτ περιλαµβάνουν επίσης το φορητό επωαστήρα της Hach και τις απαραίτητες συσκευές για την ολοκλήρωση της δοκιµής (π.χ. σάκοι δειγµατοληψίας, θερµόµετρο).
Τα µικροβιολογικά µέσα πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50

Άλλες οικογένειες προϊόντων