Αισθητήρια Solitax sc

Βοήθεια
Τα ψηφιακά αισθητήρια συνεχούς µέτρησης Solitax sc της Hach είναι σχεδιασµένα για τον ακριβή προσδιορισµό της θολότητας και των αιωρούµενων στερεών, σύµφωνα µε τα πρότυπο DIN EN ISO. Χάρη στο πολύ µεγάλο εύρος µέτρησης θολότητας και στερεών, η οικογένεια Solitax sc παρέχει ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών και είναι ιδανική για εφαρµογές πόσιµου νερού, λυµάτων, επιφανειακών υδάτων και επεξεργασίας ιλύος. Με χρήση της µεθόδου σκεδαζόµενου υπέρυθρου φωτός Duo, τα αισθητήρια Solitax sc παρέχουν µια µοναδική µέτρηση στερεών ανεξαρτήτως χρώµατος και µια αξιόπιστη ανάλυση ιλύος.
Τα όργανα της οικογένειας Solitax sc µπορούν να προσαρµοστούν για να καλύψουν κάθε πεδίο εφαρµογής - διατίθενται µοντέλα για τοποθέτηση σε βύθιση ή εισαγωγή για µέτρηση θολότητας και στερεών, σε περίβληµα από πλαστικό ή ανοξείδωτο χάλυβα, µε ή χωρίς αυτοκαθαριζόµενη διάταξη µάκτρων.
Η µέθοδος µέτρησης των αισθητήρων Solitax sc της Hach βασίζεται στην διπλή σκέδαση του φωτός για την µέτρηση στερεών µε µεγάλη ακρίβεια σε έγχρωµα ή σε διαυγή δείγµατα. Το σύστηµα καθαρισµού µε αυτόµατο µάκτρο εξασφαλίζει ακριβή αποτελέσµατα ακόµα και µε την παρουσία επιθετικής βιολογικής ανάπτυξης και φυσαλίδων.

Τα αισθητήρια Solitax sc µπορούν να συνδεθούν σε όλους τους ελεγκτές SC, παρέχοντας ευέλικτες επιλογές εξόδου, όπως έξοδο 4-20 mA, Modbus RS485, Profibus ή HART.

Διατίθεται η προσθήκη προληπτικής διάγνωσης Prognosys, για να έχετε ακόµα µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις ενδείξεις των οργάνων σας. Το Prognosys θα παρακολουθεί και θα εµφανίζει την αξιοπιστία των τιµών µέτρησης του οργάνου και θα υποδεικνύει, σε µια εύκολη στην ανάγνωση οθόνη, πότε πρέπει να διεξαχθούν οι επικείµενες εργασίες συντήρησης.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50