Αισθητήρια διαλελυµένου οξυγόνου

Αισθητήρια διαλελυµένου οξυγόνου
Τα αισθητήρια διαλυµένου οξυγόνου της Hach παρέχουν αξιόπιστες µετρήσεις για αστικές και βιοµηχανικές εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που διεξάγονται σε περιβάλλοντα µε δύσκολες συνθήκες, όπως χηµικά εργοστάσια και µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιµοποιώντας την πλέον προηγµένη τεχνολογία, τα αισθητήρια DO σάς παρέχουν γρήγορα, ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσµατα. Δείτε παρακάτω όλα τα όργανα µέτρησης διαλυµένου οξυγόνου.