Σωλήνας MUG

Τα προϊόντα MUG (4-µεθυλ-ουµπελλιφερυλο-βήτα-D-γλυκουρονίδιο) της Hach παρέχουν µια ασφαλή, παρασκευασµένη και αποτελεσµατική µέθοδο δοκιµήςς επιβεβαίωσης για βακτήρια Ε. coli. Η χρήση παρασκευασµένων µέσων µειώνει τον κίνδυνο επιµόλυνσης και λήψης ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων. Τα προϊόντα MUG διατίθενται µε ή χωρίς σωληνάρια.
 
στοιχεία ανά σελίδα 10   |   20   |   50